Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym – egzamin i pytania egzaminacyjne w 2018 roku

Jak zadbać o bezpieczeństwo swojego samochodu?
14 maja 2018
Opłaty za bagaże w liniach lotniczych Rayan Air i Wizzard
26 stycznia 2019

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym – egzamin i pytania egzaminacyjne w 2018 roku

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika potwierdza wiedzę oraz umiejętności, które są wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na przewozie osób i rzeczy. Certyfikat taki powinny mieć osoby zarządzające firmą przewozową. Poniżej przedstawiamy pytania egzaminacyjne, jakie padły na państwowym egzaminie kwalifikacji zawodowych w 2018 roku.

1. Na podstawie których umów można zatrudnić kierowców:

A) umowa o pracę

B) umowy cywilno-prawne

C) umowa dumplingowa

D) umowa przewozu

2. Do kiedy należy opłacić podatek od środków transportu (do gminy)?

3. Kogo dotyczy konwencja CRM?

4. Czy ITD podczas kontroli materiałów szybko psujących się w przypadku braku wypisu koncesji może:

A) Odholować na parking i wezwać inny w celu przeładunku

B) Wystawić mandat

5. Co ile lat kierowca powyżej 60 roku życia musi przeprowadzać badania lekarskie/ kontrolne?

6. Jaka jest minimalna wysokość bieżnika?

7. Z jakich etapów składa się przetarg nieograniczony?

8. Od czego zależy wysokość podatku drogowego?

9. Kierowca powyżej 60 roku życia co ile lat zobowiązany jest przeprowadzić badania lekarskie?

10. Z jakich etapów składa się przetarg nieograniczony ?

11. Od czego zależy wysokość podatku drogowego?

12. Co to są rokowania ?

13. Kto może stosować uproszczony bilans?

14. Co ile lat muszą być wykonane badanie tachografu?

15. Kto może zakładać ogranicznik prędkości?

16. Czy ogranicznik powinien posiadać homologację?

17. Kto może założyć związki zawodowe ?

18. Czyje interesy reprezentują związki zawodowe?

19. Kto ponosi odpowiedzialność za przewóz nienormatywny ?

20. Od czego będzie uzależniona opłata drogowa?

21. Po jakim okresie przedawnia się roszczenie?

22. W jakich przypadkach następuje rozwiązania spółki akcyjnej?

23. Po ilu dniach uznaje się przesyłkę utraconą?

24. W jakiej formie powinna zostać sporządzona umowa leasingu?

 

Na egzaminie mogą też paść pytania o podstawowe obowiązku najemcy samochodu, do czego zobowiązuje umowa sprzedaży, jakie czynności należą do obowiązków pracodawcy, ile wynosi maksymalny tygodniowy czas pracy kierowców, od czego zależy wysokość opłat drogowych lub co ocenia się przed rozpoczęciem inwestycji w firmie.

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym?

Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika jest konieczne do uzyskania licencji na przewóz osób i rzeczy. Taki certyfikat musi mieć przynajmniej jedna osoba z zarządu firmy przewozowej. Na egzaminie sprawdzany jest bardzo szeroki zakres wiedzy, począwszy od zagadnień prawa cywilnego, przez prawo podatkowe, handlowe, celne, dewizowe i prawo pracy, przez kwestie zarządzania przedsiębiorstwem, a na bezpieczeństwie ruchu i standardach technicznych pojazdów kończąc.

Osoba, która chce założyć własną firmę przewozową, musi poznać dokładnie wszystkie te zagadnienia, a następnie odbyć państwowy egzamin organizowany przez Inspekcję Transportu Drogowego. Odbycie kursu nie jest konieczne, ale znacznie ułatwia przyswojenie całej wiedzy. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć w ITD wniosek o wydanie certyfikatu oraz kopię potwierdzenia dokonania wpłaty za egzamin i wydanie certyfikatu. Obecnie jest to koszt w wysokości 800 zł.

Sam egzamin składa się z pytań testowych oraz zadań problemowych. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 50% punktów z każdej części. Egzaminy prowadzone są w wielu miastach w Polsce, a informacje o terminach kolejnych egzaminów i wszystkie niezbędne dane można znaleźć na stronie www.its.waw.pl/9849,pl,Certyfikacja-Przewoznikow-Drogowych.html.

Parking przy lotnisku Wrocław nie jest jedyną gałęzią naszej działalności – wykonujemy również usługi transportowe, tak więc zdobycie takiego certyfikatu było naturalnym krokiem na etapie tworzenia firmy.